aplikativni jezik


aplikativni jezik
• applicative language

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.